A- A A+

Logopedie

Balans – Schilde-Logopedie

Behandeling van jonge kinderen, jongvolwassenen en volwassenen

 • Vroegbegeleiding bij peuters en kleuters met ontwikkelingsstoornissen of ontwikkelingsachterstand

  • Ontwikkelingsstimmulering

  • Ouderbegeleiding

 • Articulatiestoornissen

 • Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

 • Dysfasie

 • Leermoeilijkheden en leerstoornissen

  • Leesmoeilijkheden en dyslexie

  • Schrijfmoeilijkheden en dysorthografie

  • Rekenmoeilijkheden en dyscalculie

 • Leer en studiebegeleiding

 • Begeleiding van kinderen en jongeren met ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid

 • Begeleiding van kinderen en jongeren met concentratiemoeilijkheden, hyperactiviteit, niet verbale leerstoornissen, ...

  • Oudercoaching

  • Overleg met andere personen die betrokken zijn bij de opvoeding of bij het leren-> leerkracht, zorgcoördinator, clb, opvoeders, …

contact