A- A A+

Psychologie

Soms raakt de balans op vlak van het psychisch functioneren zoek. Zij het naar aanleiding van een bepaalde levensgebeurtenis, of omwille van een nevenproblematiek zoals een leer- en ontwikkelingsstoornis. Niet zelden gaat dit laatste immers gepaard met emotionele problemen, gedrags- of concentratieproblematieken, pesterijen op school, onzekerheid, of eenvoudigweg het gevoel dat de zaken niet lopen zoals het zou moeten. Een bezoekje aan een psycholoog kan dan raadzaam zijn. Samen met jou bekijkt zij wat er precies aan de hand is, wat de oorzaak ervan zou kunnen zijn en hoe we de balans in je leven weer kunnen herstellen.
U kan in onze praktijk terecht voor volgende zaken:

Thema’s

Uitgebreid diagnostisch onderzoek:

• Intelligentie-onderzoek
• ADHD-testing
• Algemeen neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning en belevingsonderzoek)

Psychotherapeutische begeleiding:

• Emotionele problemen (sombere stemming, stress, faalangst, sociale angsten,...)
• Verwerkingsproblemen (trauma, echtscheiding, rouw,...)
• Gedragsmoeilijkheden (opstandigheid, normoverschrijdend gedrag, slaapmoeilijkheden, agressie,...)
• Ontwikkelingsmoeilijkheden
• Training van sociale vaardigheden
• Studiebegeleiding (faalangst, werkhouding, studieplanning,...)


Ouders kunnen er bovendien terecht met eventuele opvoedingsvragen, voor psycho-educatie en tips rond ontwikkelingsproblematieken (ASS, ADHD,...) of voor extra begeleiding inzake de ontwikkeling van hun kind.

Doelgroep

Kinderen, adolescenten en jongvolwassenen

Praktisch

U kan ons steeds telefonisch of per mail contacteren. Samen plannen we dan een intakegesprek. Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd is dit eventueel in aanwezigheid van de ouders of enkel met de ouders.

 

contact

  • Balans Groepspraktijk -
  • Steytelincklei 2 -
  • 2610 Wilrijk -
  • -
  • Gsm : 0497 40 38 22 -
  • stefanievanhoutte@vvl.be -
  • BE 0500 532 272